Socialrådgivning

Socialrådgivning er mange ting. Min ekspertise er primært inden for familie, børn og unge.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har behov, der ligger uden for disse områder, så kan vi sammen finde en løsning.

Offentlig socialrådgivning

Få hjælp til de sociale udfordringer:

  • Faglig revision
  • Kontaktperson for familie eller barn
  • Støtteperson til forældre i forbindelse med et barns anbringelse
  • Udfærdigelse af børnefaglig undersøgelse med mulighed for inddragelse af sundhedsplejerske, pædagog samt psykolog
  • Udfærdigelse af handleplan

Privat Socialrådgivning

Oplever du, at du ikke bliver hørt eller forstået i kontakten med de kommunale myndigheder eller anden myndighed? I sådanne tilfælde kan du have brug for en bisidder, der kan hjælpe dig med at blive hørt, hvilket jeg kan tilbyde dig.

Har dine medarbejdere brug for en coach for at nå målet eller brug for en samtale med en socialrådgiver, fordi de skal skilles, har problemer i forhold til deres børn, er syge eller lignende? Så er du velkommen til at kontakte mig.